Καλλιέργεια ελιάς

-Ακούμε συχνά για «κατάλληλα λιπάσματα για την ελιά» ή ακόμα και για «λιπάσματα της ελιάς».

-Το άζωτο αποτελεί για την ελιά το σπουδαιότερο στοιχείο και επηρεάζει άμεσα τόσο τη βλάστηση

-Για την λίπανση των ελαιώνων δεν υπάρχουν προκαθορισμένα σχήματα λίπανσης που να μπορούν

Η φροντίδα του ελαιόδεντρου, είναι ίσως το ποιο κομβικό σημείο στην αλυσίδα της ελαιοπαραγωγής.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου