Καλλιέργεια Δημητριακών - Σιτηρών

Καλαμπόκι - ΚαλλιέργειαΤό χωράφι στο όποιο θά σπείρουμε καλαμπόκι πρέπει νά είναι καλά ώργωμένο άπό τό φθινόπωρο

Προφύλαξη δημητριακών από ασθένειεςΕίναι γνωστό ότι τα δημητριακά κατά τη βλάστησή τους προσβάλλονται από διάφορα κρυπτόγαμα φυτά,

Απολύμανση σπόρων σιτηρώνΑντί να καλλιεργούμε ένα χωράφι διαρκώς με το ίδιο φυτό, πολλές φορές έχουμε κάθε συμφέρον

Απολύμανση σπόρων σιτηρώνΟ σπόρος πρέπει να είναι γερός, υγιής. Το σπορικό πρέπει να μην είναι σκουληκιασμένο, φαγωμένο