Ασφάλεια - Προστασία

-Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να διδάξετε το παιδί σας πώς να συμπεριφέρεται με τους αγνώστους. Μπορείτε να δείξετε

Οδηγός Επιβίωσης - Ένοπλη Διάρρηξη και Ένοπλη Ληστεία στο Σπίτι.Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ) συνέταξε μερικές βασικές συμβουλές, οδηγίες

"ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙ Β-Α-Σ-Τ-Ρ (2)"" ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Αναμετάδωση απο την εκπομπή ΑΥΤΟΨΙΑ. Αναλύεται το γενικότερο πρόβλημα της ασφάλειας και γίνεται ΕΠΙΔΕΙΞΗ