Κτηνοτροφία

Πόσο γάλα κάνουν το χρόνο διάφορα ζώαΠόσο γάλα δίνουν το χρόνο διάφορα ζώα

Τα πρόβατα

Οι καλύτερες προβατίνες είναι όσες έχουν πολλά μαλλιά και μαλακά και οι τολούπες των μαλλιών

-Οι γίδες ευχαριστούνται πολύ στα ορεινά μέρη. Μοιάζουν δε σε πολλά με τα πρόβατα